حمل مرغ و جوجه یکروزه

حمل مرغ و جوجه یکروزه

حمل مرغ و جوجه یکروزه

اتاق حمل مرغ زنده روی خودروی ایسوزو ۶ تن